TIN TỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
30 Tháng Mười Hai 2021 :: 9:02 SA :: 1947 Views :: 0 Comments

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP.

Ngày 26 tháng 12 năm 2021 Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP đã  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
Sau ½ ngày làm việc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP đã thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đã đề ra. Đại hội đã cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận đồng thời cũng đã tích cực đóng góp, bổ sung ý kiến về những nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP trong năm 2020.
Mặc dù trong suốt hơn 1 năm xảy ra đại dịch Covid 19 ,HĐQT, Ban TGĐ và toàn thể người lao động Tổng công ty vẫn nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu sxkd đã đề ra trong năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết thông qua những  vấn đề quan trọng, có ý nghĩa vừa định hướng phát triển, vừa xác định những chương trình mục tiêu cụ thể mà Tổng Công ty cần nỗ lực phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.