BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2014
24 Tháng Tư 2015 :: 9:12 SA :: 4097 Views :: 0 Comments

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ về việc "Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước".
Căn cứ Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính về việc " Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ".

Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH MTV công khai thông tin như sau:

Tên công ty: Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH MTV.

Năm tài chính: Năm 2014.
I Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ (xem tại đây)
1 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán
2 Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
3 Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
5 Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
II Các thông tin về quản trị trong kỳ
Nghị quyết số 12/NQ-VTNN-HĐTV ngày 04/9/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vật tư nông nghiệp thống nhất:
  • Ký kết Hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần  để triển khai thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón NPK tại xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và Điều lệ Công ty cổ phần
  • Lựa chọn đơn vị tư vấn bán đấu giá phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty CP Vật tư nông nghiệp Sông Hồng và Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản
III Các thông tin về lao động và tiền lương
1 Tiền lương người lao động
Số lượng lao động: 63
Tiền lương bình quân tháng/năm: 7.943.000 đ/ng/th
2 Tiền lương viên chức quản lý
- Số lượng: 6
- Tiền lương bình quân tháng/năm: 14.483.333 dd/ng/th

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình





Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Loại phân bón Giá (đ/kg)
KV
Phía Nam
KV Phía Bắc KV
Miền Trung
SA Nhật hiệu Con hổ - - -
SA TQ Capro - - -
SA TQ Miểng  -  - -
SA TQ bột trắng - - -
Kali Israel hạt Miểng - -
Kali Israel hạt nhuyển (bột)  - - -
Kali Israel trắng  - - -
DAP TQ Xanh Hồng Hà,TA 64 - - -
DAP TQ Xanh Tường Phong64 - - -
NPK Korea 16-8-16+TE  - - -
DAP Nga đen - - -
DAP Korea đen - - -
DAP ÚC - - -
Urea Indo hạt trong - - -
Urea đục Malaysia  - - -
Urea Phú Mỹ - - -
Urea đục Cà Mau - - -
NPK Korea 16-16-8+TE  - - -

   Liên kết website
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Trụ sở công ty: 164 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
MSDN: 0100104468 
do Phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/06/2010
Điện thoại: +84 24 3 7332359 / Fax: +84 24 3 7474647
Email: vigecamjsc@vigecam.vn
GIỚI THIỆU
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BỘ MÁY LÃNH ĐẠO
   
    
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo mật
Chính sách giao nhận vận chuyển
Chính sách đổi trả
    

26 Tháng Chín 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright 2014 by WWW.VIGECAM.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin