TIN TỨC

Quyết định
28 Tháng Chín 2015 :: 11:11 SA :: 5500 Views :: 0 Comments :: Tin Hoạt Động

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2015 -2020
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNN
TCT VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
Số: 60 /QĐ-VTNN-VPTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý
cấp phòng và tương đương giai đoạn 2015 -2020

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
Căn cứ Hướng dẫn số 608-HDQH/BCS ngày 17/01/2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 07/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Tổng công ty Vật tư nông nghiệp sang tổ chức và hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và chuyển công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư nông nghiệp thành công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-BNN-QLDN ngày 25/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Điều lệ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 276/HD-VTNN-VPTH ngày 28/08/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp về việc qui hoạch cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2015 -2020;

Căn cứ biên bản họp của Ban Điều hành ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc phê duyệt tờ trình qui hoạch cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2015 -2020 của Văn phòng tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt qui hoạch cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 -2020 ( có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các phòng có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh qui hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo qui định; định kỳ hàng năm bổ sung, điều chỉnh qui hoạch cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng các phòng, Giám đốc các chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                         

 Nơi nhận:
-    Như điều 3;
-    HĐTV (để báo cáo);
-    TGĐ, P.TGĐ, KSV;
-    Website vigecam.vn;
-    Lưu:  VT, VPTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
 
 Nguyễn Trường Thắng
 
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Tin tức khác ....
THÔNG BÁO THANH LÝ CCDC -LẦN 3 24/02/2023
VIGECAM hành trình đến với biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc 01/08/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2027 29/07/2022
CÁC GIẢI PHÁP BÌNH ỔN GIÁ PHÂN BÓN 06/05/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 17/01/2022
THÔNG BÁO THANH LÝ TS CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 20/12/2021
Bộ Công Thương đề xuất đưa phân bón vào danh mục chịu thuế VAT 19/11/2021
Liên Bộ Công Thương - Nông nghiệp họp bàn giải pháp bình ổn thị trường phân bón 16/08/2021
Giá phân bón trong nước diễn biến theo quy luật thị trường thế giới 13/07/2021
Phân bón con lười được đánh giá là phân bón tốt nhất hiện nay 11/06/2021
Những điều cần lưu ý khi mở cửa hàng vật tư nông nghiệp 11/06/2021
Tìm hiểu về phân bón công nghệ sinh học Nano 09/02/2023
Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh, đạt 10,61 tỷ USD quý 1/2021 28/04/2021
Dự báo nhu cầu phân bón tăng trong năm 2021 19/03/2021
Hoạt động ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021 và hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2021 12/03/2021
Kỹ thuật trồng nho trong chậu tại nhà đơn giản 16/03/2023
Cách trồng cà chua sạch và sai quả quy mô nông trại 27/10/2020
Trồng trọt cho người mới bắt đầu- Cách trở thành nông dân 27/10/2020
Thông báo về thay đổi thông tin doanh nghiệp 20/11/2020
Thông báo về thay đổi thông tin doanh nghiệp 16/08/2018
Thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp 16/08/2018
Thư chúc mừng 17/11/2016
Hội nghị người lao động bất thường lần 2 năm 2016 03/11/2017
Giấy mời Hội nghị người lao động bất thường lần thứ 2 01/06/2016
Chú trọng công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên lao động 28/01/2023
Ban liên lạc Hưu trí Tổng công ty Vật tư nông nghiệp tổ chức gặp mặt Xuân Bính Thân 2016 17/11/2016
VIGECAM gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016 03/11/2017
Hội nghị Tổng kết công tác 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 17/11/2016
GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN NĂM 2015 CÚP BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT 03/11/2017
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 03/11/2017
   THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Loại phân bón Giá (đ/kg)
KV
Phía Nam
KV Phía Bắc KV
Miền Trung
SA Nhật hiệu Con hổ - - -
SA TQ Capro - - -
SA TQ Miểng  -  - -
SA TQ bột trắng - - -
Kali Israel hạt Miểng - -
Kali Israel hạt nhuyển (bột)  - - -
Kali Israel trắng  - - -
DAP TQ Xanh Hồng Hà,TA 64 - - -
DAP TQ Xanh Tường Phong64 - - -
NPK Korea 16-8-16+TE  - - -
DAP Nga đen - - -
DAP Korea đen - - -
DAP ÚC - - -
Urea Indo hạt trong - - -
Urea đục Malaysia  - - -
Urea Phú Mỹ - - -
Urea đục Cà Mau - - -
NPK Korea 16-16-8+TE  - - -

   HÌNH ẢNH & ĐỐI TÁC

   Liên kết website
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Trụ sở công ty: 164 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
MSDN: 0100104468 
do Phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/06/2010
Điện thoại: +84 24 3 7332359 / Fax: +84 24 3 7474647
Email: vigecamjsc@vigecam.vn
GIỚI THIỆU
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BỘ MÁY LÃNH ĐẠO
   
    
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo mật
Chính sách giao nhận vận chuyển
Chính sách đổi trả
    

22 Tháng Ba 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright 2014 by WWW.VIGECAM.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin