ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Kính gửi: Quý Cổ đông
VIGECAM công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chi tiết  Biên bản, Nghị Quyết.
Trân trọng!
HĐQT VIGECAM.

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
       Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp -CTCP (VIGECAM)
      HĐQT VIGECAM  kính gửi Quý Cổ đông “ Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” chi tiết:
Dự thảo TÀI LIỆU(tải về):

 1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
 2. Thẻ biểu quyết thủ tục (màu hồng) ĐHĐCĐ thường niên 2023
 3. Thẻ biểu quyết nội dung (màu xanh) ĐHĐCĐ thường niên 2023
 4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 & Kế hoạch hoạt động năm 2023
 7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022
 8. Tờ trình v/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 9. Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 10. Tờ trình v/v thù lao HĐQT, BKS năm 2023
 11. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
      Trân trọng!
      HĐQT VIGECAM.

NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 09/04/2023
 Kính gửi: Quý Cổ đông
 VIGECAM công bố Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2023 V/v Miễn nhiệm nhân sự HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Chi tiết Nghị Quyết.
Trân trọng!
HĐQT VIGECAM.
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ NHÂN SỰ HĐQT, BKS
Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần
           Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm nhân sự thuộc HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS) đã có Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;

 Chi tiết :
 1. Phiếu lấy ý kiến CĐ v.v miễn nhiệm nhân sự HĐQT, BKS và bầu bổ sung TV HĐQT
 2. Tờ trình miễn nhiệm nhân sự HĐQT, BKS và bầu bổ sung TV HĐQT
 3. Quy chế bầu cử TV HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng VB
        Trân trọng./.
        HĐQT VIGECAM.

THÔNG BÁO Vv ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027
           Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

           Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần trân trọng thông báo tới  Quý Cổ đông về việc Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản; Đề cửứng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần nhiệm kỳ 2022 – 2027; 
Chi tiết :
 1. Thông báo số 05/TB-VTNN-HĐQT ngày 22/03/2023 
 2. Mẫu đơn đề cử, ứng cử TV HĐQT
 3. Mẫu Sơ yếu lý lịch
       Trân trọng!
      
NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2022-NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 03/10/2022
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP (VIGECAM)

            HĐQT VIGECAM kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2022 V/v Thông qua một số nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/9/2022 (file đính kèm).

           Trân trọng./.
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi: Quý Cổ đông
VIGECAM công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Chi tiết  Biên bản, Nghị Quyết./.


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp -CTCP (VIGECAM)

HĐQT VIGECAM trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:
1. Thời gian: 08 giờ 30phút, ngày 26 tháng 06 năm 2022 (Chủ nhật)
2. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Công ty cổ phần, số 16 phố Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính gửi: Quý Cổ đông
VIGECAM công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chi tiết  Biên bản, Nghị Quyết./.
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CTCP (VIGECAM)

Trang trước | Trang kế
   HÌNH ẢNH & ĐỐI TÁC

   THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Loại phân bón Giá (đ/kg)
KV
Phía Nam
KV Phía Bắc KV
Miền Trung
SA Nhật hiệu Con hổ - - -
SA TQ Capro - - -
SA TQ Miểng  -  - -
SA TQ bột trắng - - -
Kali Israel hạt Miểng - -
Kali Israel hạt nhuyển (bột)  - - -
Kali Israel trắng  - - -
DAP TQ Xanh Hồng Hà,TA 64 - - -
DAP TQ Xanh Tường Phong64 - - -
NPK Korea 16-8-16+TE  - - -
DAP Nga đen - - -
DAP Korea đen - - -
DAP ÚC - - -
Urea Indo hạt trong - - -
Urea đục Malaysia  - - -
Urea Phú Mỹ - - -
Urea đục Cà Mau - - -
NPK Korea 16-16-8+TE  - - -

   Liên kết website
   Liên kết Website
   Liên kết website
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Trụ sở công ty: 164 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
MSDN: 0100104468 
do Phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/06/2010
Điện thoại: +84 24 3 7332359 / Fax: +84 24 3 7474647
Email: vigecamjsc@vigecam.vn
GIỚI THIỆU
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BỘ MÁY LÃNH ĐẠO
   
    
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo mật
Chính sách giao nhận vận chuyển
Chính sách đổi trả
    

09 Tháng Mười Hai 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright 2014 by WWW.VIGECAM.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin